มน.ปลื้ม คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี’60

 

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ในโอกาสนี้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายสุรเชษฎ์ มีไชยโย พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงาน “ชุดล้างไตทางหน้าท้องสำหรับเด็ก”  ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานครฯ

ด้าน นายวิษณุ กล่าวว่า ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ เพื่อพลิกโฉมการทำงานของภาครัฐ นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนางานบริการ รวมถึงต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชน ซึ่งก.พ.ร.ถือเป็นกำลังสำคัญในการพลิกโฉมระบบราชการ รางวัลเลิศรัฐนับเป็นกลไกลสำคัญที่จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่อง

 

767 total views, 1 views today