สุดยอดมูลค่าเพิ่มจากข้าวไทย

การประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทน้ำมันรำข้าวทั้งในไทยและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

1,002 total views, 1 views today