ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร : การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ดูประกาศอื่นๆ เกี่ยวกับ (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

 

3,773 total views, 1 views today