ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร : การดำรงมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร :: เรื่อง การดำรงมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 9
(Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิค-19 (COVID-19) ฉบับที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2563

Download เอกสาร

ดูประกาศอื่นๆ

 

2,527 total views, 141 views today