ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 และมาตราการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

7,971 total views, 8 views today