ทุนการศึกษาโท-เอกด้าน AI สำหรับน้องๆ วิศวะหรือวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งจบหรือเรียนอยู่เทอมสุดท้าย

      รัฐบาล UAE ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในชื่อ Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) ซึ่งจัดเป็นสถาบันการศึกษาในชั้นนำของโลกทางด้าน Artificial Intelligence (AI) ตั้งอยู่ในเมืองหลวง Abu Dhabi ซึ่งมหาวิทยาลัย MBZUAI เสนอให้ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีความสนใจด้าน AI ค่าใช้จ่ายทุนได้แก่ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ ค่าที่พัก โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก webinar จากโบรชัวร์ หรือสอบถามได้ดังรายละเอียดแจ้ง

Download เอกสารแนบ

Download โบรชัวร์

1,457 total views, 2 views today