สถาปัตย์ ม.นเรศวร โชว์พลังสร้างสรรค์ กวาดเรียบครบทุกรางวัลจากการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับประเทศ

สถาปัตย์ ม.นเรศวร โชว์พลังสร้างสรรค์ กวาดเรียบครบทุกรางวัลตั้งแต่ชนะเลิศ จนถึงชมเชย คว้าเงินรางวัลรวม 60,000 บาท !  นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ในหัวข้อ พื้นที่พักอาศัยชั่วคราว จากวัสดุไม้ขนาดเล็ก “Shelter” pre-fabrication of wooden architecture  จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ Sukiyama University จากประเทศญี่ปุ่น
ในการประกวดครั้งนี้ มีนักศึกษาสถาปัตยกรรมจากสถาบันต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดกว่า 40 ผลงาน และคณะกรรมการชาวญี่ปุ่นได้คัดเลือกจนเหลือ 6 ผลงานในรอบสุดท้าย ซึ่งนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้าย ได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการชาวญี่ปุ่นจำนวน 5 ท่าน ผลการตัดสินปรากฏว่านิสิตจากม.นเรศวร คว้ารางวัลมาได้รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่

     1. รางวัลชนะเลิศ นายชวนากร อยู่เจริญกิจ ผลงานชื่อ Roll up Shelter

   ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

 

     2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  นางสาวเบญญาภา แซ่น้า ผลงานชื่อ SW Shelter

   ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

 

     3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  นายธนวัฒน์ หอวิจิตร์ ผลงานชื่อ JW Shelter

   ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

 

     4. รางวัลชมเชย นายชาญณรงค์ กิจธเนศ  ผลงานชื่อ Create Box Shelter

    ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

 

    ทั้งนี้นิสิตยังได้รับประกาศนียบัตรจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองมิสึเอะ ประเทศญี่ปุ่น และได้ถ่ายรูปร่วมกันท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และท่านคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บนเวทีในงาน Japanese Tea Pavillion  ณ อาคาร SPU11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

News : 0285

2,814 total views, 2 views today