ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย จำกัดการเข้าใช้พื้นที่ทำการ เว้นระยะห่างระหว่างกันและแนวทางการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันกาะระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
อัพเดทวันที่ 27 มีนาคม 2563

8,052 total views, 3 views today