ม.นเรศวร เพิ่มมาตรการเร่งด่วนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร 

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 (COVID –19) ที่ยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่องในประเทศไทยและทั่วโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนโยบายในการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการอย่างเร่งด่วนในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้ทำการฉีดพ่น บริเวณอาคารต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอาคารสำคัญที่เป็นจุดรวมตัวของนิสิตและบุคลากรจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร อาทิ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัย อาคาร 1 – 8อาคารขวัญเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคารเรียนรวม QS), ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

4,308 total views, 2 views today