มหาวิทยาลัยนเรศวร ใส่ใจสุขภาพประชาชน เปิดสอนทำหน้ากากอนามัย อย่างต่อเนื่อง  

     จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 (COVID –19) ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้หน้ากากอนามัยขาดแคลน หาซื้อได้ยาก และเป็นที่ต้องการของประชาชนนั้น   ทางกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้เปิดสอนการทำหน้ากากอนามัยใช้เองขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัส  สามารถนำหน้ากากผ้ากลับไปฝึกทำต่อที่บ้าน อีกทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่น ซึ่งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังได้ร่วมในการจัดทำหน้ากากอนามัย กับนิสิตและบุคลากรอีกด้วย โดยการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากทั้งนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมเรียนรู้การจัดทำหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง ทุกวันในเวลาราชการ  ณ กองกิจการนิสิต  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  นอกจากนี้บุคลากร นิสิต และประชาชน ยังได้ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย  ส่งมอบให้ทางจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อเตรียมแจกจ่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย  

     ทั้งนี้จากข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของหน้ากากอนามัย นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย ยืนยันว่า จากสถานการณ์หน้ากากอนามัยขาดแคลน หน้ากากผ้าถือเป็นทางเลือกของผู้ที่ไม่ป่วยได้ โดยประชาชนสามารถทำหน้ากากผ้าเองได้ ด้วยการใช้ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ และผ้าสาลู ซึ่งแม้ว่าจะช่วยได้ไม่ 100% แต่รองรับได้ 54-59%  โดย ยืนยันว่า เนื้อผ้าที่เหมาะสำหรับการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าคือ ผ้าฝ้าย ผ้ามัสลิน หรือ ผ้าสาลู เนื่องจาก กรองฝุ่นได้  กรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ดี หายใจสะดวก  สำหรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า ประชาชนทั่วไปที่ไม่ป่วยสามารถใช้ได้ และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยจัดสรรทรัพยากรหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้คนป่วยหรือแพทย์ พยาบาลได้ใช้ 

(ขอขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม : กรมอนามัย) 

 

475 total views, 1 views today