ม.นเรศวร ร่วมมือกับ บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด ผลิตลูกอมสมุนไพรลดการสูบบุหรี่

     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์, รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ คุณจักษ์ ลีละเทพาวรรณ พร้อมทีมงานกรรรมการ บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว

     สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ นำผลงานวิจัยและพัฒนามาใช้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงบุคลากร นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการวิจัย การฝึกงาน สหกิจศึกษา ซึ่ง บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ อาทิเช่น การผลิตลูกอมสมุนไพรเพื่อลดการสูบบุหรี่ โดยใช้ฐานความรู้จากการวิจัยและความเชี่ยวชาญของบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการพัฒนาต่อยอดร่วมกันต่อไป

 

3,283 total views, 1 views today