ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2564

      ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสรรหาอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 9 เดือน

      ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการปฐมนิเทศจากมูลนิธิฯและเข้าร่วมเครือข่ายของฟุลไบรท์ ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ได้รับการประกันสุขภาพและค่าเดินทาง สถาบันเจ้าภาพในสหรัฐฯจะยกเว้นค่าเล่าเรียนเพื่อให้ผู้ได้รับทุนลงทะเบียนเรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง

      ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้าย รวมทั้งสมัครได้ทั้งออนไลน์และส่งเอกสารการสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 12.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

Download เอกสารแนบ

250 total views, 2 views today