ห้องสมุดวิทย์สุขภาพ ม.น. ไอเดีย ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา โบกี้รถไฟ และเรือนแพพิษณุโลก

     ด้วยห้องสมุดที่มีความต้องการปรับปรุงพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต ที่ต้องการรูปแบบการใช้งาน co-working และ co-learning space ดังนั้น การแบ่งพื้นที่การใช้สอยภายใน จึงแบ่งเป็นพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

     1. พื้นที่นั่งอ่านตามอัธยาศัย บริเวณด้านหน้าห้องสมุด ให้บริการแบบ refreshment ผู้ใช้บริการสามารถนำเครื่องดื่ม อาหาร ขนม มารับประทานได้ เพื่อเพิ่มความสดชื่น ผ่อนคลายจากการอ่านหนังสือ

     2. พื้นที่มุมธรรมะ ออกแบบตามภูมิสถาปัตย์ของพิษณุโลก มีแม่น้ำ มีที่นั่งอ่านแบบห้อยขา ที่นั่งอ่านโซนี้ จะเป็นการนั่งการบนเบาะโฟม นั่งอ่านห้อยขา จำนวน 30 ที่นั่ง

     3. พื้นที่นั่งอ่านแบบโบกี้ รถไฟ บริเวณ ริมหน้าต่างห้องสมุดทั้งสองด้าน จำนวน 40 ที่นั่ง

 

     ส่วน theme การออกแบบ เน้นความเป็นพิษณุโลก คือ

     1. บริเวณพื้น มุมธรรมะ เราออกแบบ ตามสายน้ำน่าน และมีที่นั่งอ่านแบบห้อยขา (เพราะพิษณุโลก มีก๋วยเตี๋ยวห้อยขา)

     2. ที่นั่งอ่านแบบโบกี้รถไฟ (เพราะพิษณุโลก สามารถมาท่องเที่ยวและเดินทาง ทางรถไฟได้)

     3. ที่นั่งอ่านแบบเรือนแพ (จะสังเกตว่า ที่นั่งอ่านริมเสาในห้องสมุด เราไม่มีขาโต๊ะ โต๊ะจะลอยบนพื้น ไม่มีขา ใช้สลิงเป็นตัวรับน้ำหนัก เปรียบเสมือน เรือนแพ ของพิษณุโลก)

     4. ห้อง smart room (co-learning room)  เป็นห้องทำงานกลุ่ม ที่นิสิตจะมาทำงาน มาติว มาประชุม หรือเป็นห้องเรียน ซึ่งตอนนี้ นิสิตหลายคณะได้เชิญอาจารย์มาสอน มาพูดคุย ที่ห้องสมุด ภายในห้อง มีโต๊ะที่มีปลัํกไฟ สายแลน มี smart TV สำหรับการนำเสนองาน มีบอร์ดแบบกระจก และบอร์ดเคลื่อนที่  มีทั้งหมด 15 ห้อง (จำนวน 120 ที่นั่ง) นิสิตสามารถจองห้องเพื่อใช้บริการได้ครั้งละ 3 ชม.

     5. ห้องคอมพิวเตอร์และฝึกอบรม จำนวน 26 เครื่อง

     6. ที่นั่งอ่านแบบที่ประชุมกึ่งโล่ง 6 ชุด สีตามคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     7. ที่นั่งอ่านแบบเอกเขนก นั่งอ่านแบบโต๊ะญี่ปุ่น มีเบาะนั่งอ่าน นอนอ่าน เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการอ่านหนังสือ จำนวน 30 ที่นั่ง

     นอกจากนี้ สิ่งสำคัญในการออกแบบห้องสมุดแห่งนี้ คือ ทุกโต๊ะนั่งอ่าน จะมีปลั๊กไฟ และ  USB port เพื่อรองรับการใช้งาน smart device รวมถึง สิ่งสำคัญในการออกแบบ คือ ลดพื้นที่ชั้นหนังสือ เพิ่มเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ เพิ่มหนังสือตำราในรูปแบบ e-book

     สำหรับโทนทีที่เลือกใช้นั้น จะเป็นสี ประจำคณะ ในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     – สีเขียว หัวเป็ด คณะแพทย์

     – สีเขียวมะกอก คณะเภสัชศาสตร์

     – สีทอง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

     – สีส้ม คณะพยาบาลศาสตร์

     – สีม่วง คณะทันตแพทยศาสตร์

     – สีฟ้า/น้ำเงิน คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์

     อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังสูงสุดในการปรับปรุงห้องสมุดครั้งนี้ คือ การปรับพื้นที่ห้องสมุดให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เป็นพื้นที่ให้ชุมชนนิสิต มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ สร้างความคิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปรับปรุงใหม่ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 17.30 น. ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

« 1 ของ 2 »

266 total views, 1 views today