หลักสูตร Master of Arts in Asain Women’s Studies Program Fall 2020

      ด้วย Asian Center for Women’s Studies ณ EWHA Womans University ได้แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทในสาขา Asain Women’s Studies ประจำปี 2563 (Master of Arts in Asain Women’s Studies Program Fall 2020) โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกอาชีพและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสตรีนิยม เป็นระยะเวลา 2 ปี และสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร

      ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบท้าย และสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rwcms.ewha.ac.kr/oisa/1442/subview.do โดยจะแบ่งรอบการสมัครเป็น 2 รอบได้แก่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 มี.ค. – 27 มี.ค. 63 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 1 พ.ค. 63 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศเกาหลี)

Download เอกสารแนบ

482 total views, 1 views today