ม.นเรศวรร่วมวางพานพุ่มและถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00น. นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมวางพานพุ่มและถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกาพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9  ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก

     ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดงานพิธี พร้อมทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง  รวมทั้งทรงให้ความสำคัญ ในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทย ให้มีความเป็นมาตรฐาน และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

 

 

324 total views, 1 views today