มีดีต้องโชว์!  ศิลปนิพนธ์นิสิตสาขาทัศนศิลป์ ART THESIS EXHIBITION 2019

     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนิสิตสาขาทัศนศิลป์ (ART THESIS EXHIBITION 2019) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน  ซึ่งโครงการนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 18 ในครั้งนี้ นอกจากเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในสาขาวิชาทัศนศิลป์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แล้ว ยังจัดเป็นกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ในระดับเยาวชน ที่แสดงถึงการส่งเสริมและสร้างความเคลื่อนไหวในวงการทัศนศิลป์ของไทยอีกด้วย

     สำหรับผลงานที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วยผลงานรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม และ ภาพพิมพ์ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการศึกษาเรียนรู้ของนิสิตตลอด 4 ปี ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานและการนำเสนอสู่สาธารณะ เพื่อให้ผู้เข้าชมเกิดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจแนวทางการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ ทั้งนี้ งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนิสิตสาขาทัศนศิลป์ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอศิลป์ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

393 total views, 1 views today