ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนคณะและวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ
(ส่วนคณะและวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563

 

Download

537 total views, 1 views today