ม.นเรศวร จัดเทศกาลศิลปะ “ศิลป์เสมอ” ครั้งที่ 2 : Meet Series Art

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลศิลปะ “ศิลป์เสมอ” ครั้งที่ 2 : Meet Series Art  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้ของนิสิตสู่สาธารณะทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียน และยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ทักษะในการทำงานนอกห้องเรียนของนิสิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยการนำเสนอผลงานออกแบบสร้างสรรค์ในแขนงต่างๆ ผ่านทั้งกระบวนการคิดและการสร้างสรรค์

     ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานงานศิลปะ และดนตรี การแสดงสาธิต Workshop ทางด้านศิลปะการออกร้านของทำมือ ร้านอาหารเครื่องดื่ม และจัดกิจกรรมการบริการวิชาการต่างๆ เช่น สอนวาดรูป การสอนทำภาพพิมพ์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจและมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร

News : 0150

414 total views, 3 views today