มหาวิทยาลัยนเรศวรขอให้ประชาคมมั่นใจการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

 

     มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความเป็นห่วงและให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 โดยดำเนินการตามมาตรการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

     ในกรณีข่าวลือ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในสื่อสังคมออนไลน์ เบื้องต้นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรได้แถลงการณ์เพื่อชี้แจงสาเหตุและกระบวนการคัดกรองโรคที่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการตรวจที่แน่ชัด หากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจะรายงานอย่างเป็นทางการให้ทราบต่อไป

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรขอให้ประชาคมมั่นใจในการเฝ้าระวังและการติดตามสถานณ์อย่างใกล้ชิด โดยจะมีการประสานกับ คณะ วิทยาลัยและโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการของกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด

 

 

: : แถลงการณ์ รพ.มน. เรื่อง “ข่าวลือพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ รพ.มน. : :

 

: : ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) : :

 

 

 

 

 

 

.

4,319 total views, 2 views today