เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม และเข้ามาสมัครได้ที่ ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตฯ ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

     ***หมายเหตุ การตรวจประเมินพัฒนาการโดยโปรแกรม DANVER II หรือ DSPM โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่ได้รับการรับรองว่าสามารถตรวจประเมินผลได้เท่านั้น

 

: : ดาวน์โหลด : :

 

ข้อมูลสมัครเข้าระดับชั้นอนุบาล 1

ข้อมูลสมัครเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ใบสมัคร

 

 

 

 

 

489 total views, 2 views today