ทุนมูลนิธิ Ajinimoto “ASEAN+ONE SCHOLARSHIP 2564”

   

    ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และมูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ราย เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่กำหนด ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ด้านโภชนาการ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 6 มีนาคม 2563 ดังรายละเอียดเอกสารแนบมาพร้อมนี้

Download เอกสารแนบ

378 total views, 1 views today