เปิดแล้ว นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 65 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36

     วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 65 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36  ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ นิสิต และผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรม กระตุ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ แสดงออกด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของงานศิลปกรรมร่วมสมัย พัฒนาฝีมือเพื่อก้าวสู่ความเป็นศิลปินในระดับชาติสืบไป

     ทั้งนี้ ผลงานทั้งหมดในงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 65 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2562 – 13 มกราคม 2563 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลา 09.00น. – 16.30น. หยุดทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

« 1 ของ 2 »

 

 

611 total views, 1 views today