พิธีถวายบังคมลา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีถวายบังคมลา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ภายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561

     พิธีแห่งความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งบัณฑิตใหม่ถวายบังคมลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องจากในช่วงการเรียนชั้นปีที่ 1 บัณฑิตทุกคนได้ประกอบพิธี “ถวายตัวเป็นลูกพระนเรศ” เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงประกอบพิธีถวายบังคมลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อออกไปใช้ชีวิต นอกรั้วมหาวิทยาลัย

 

 

7,123 total views, 1 views today