สถานีวิทยุม.นเรศวร ร่วมกับชมรมวิทยุ10สถานี 12 คลื่นความถี่ จัดกิจกรรมอุ่นกายอุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562   ที่โรงเรียนวัดบึงลำ ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  นายมนต์รัตน์ ปาลิวนิช (ดอกรัก เมืองสองแคว) ประธานชมรม 10 สถานี 12 คลื่นความถี่ จังหวัดพิษณุโลก   พร้อมทั้งสมาชิกชมรม เจ้าหน้าที่ และผู้ดำเนินรายการวิทยุท้องถิ่นในคลื่นวิทยุหลัก ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีสมาชิก ประกอบไปด้วย  1.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก  2.สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ จังหวัดพิษณุโลก  3.สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 (ส่วนหน้าเมืองสองแคว)  4. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลทหารราบที่ จังหวัดพิษณุโลก  5.สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 010  6.สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ 8 (สทร.8)  7.สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ พิษณุโลก 8. สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา  9.สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.และ 10. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ในโครงการ อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่  7  โดยมีนายบุญเหลือ บารมี  นายอำเภอบางกระทุ่ม  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 

     ในการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก และเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของชมรมวิทยุ ฯ  ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก  อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของชมรม ฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีการจัดจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องกีฬา เสื้อผ้า พร้อมทั้งองค์กรภาครัฐเอกชนได้มาให้บริการ  อาทิ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง “การผลิตไก่สวยงามแบบครบวงจร” และเรื่อง “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว” เพื่อให้ความรู้คำแนะนำกับประชาชน พร้อมทั้งแจกต้นไม้ ,  โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ,  วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ซ่อมแซมเครื่องเล่นเด็ก หลังคา ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง วิทยาลัยสารพัดช่าง ให้บริการตัดผมชายหญิง และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สอนทำขนม จับจีบผ้า จัดดอกไม้ เป็นต้น  โดย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนและประชาชนในพื้นที่  จำนวนกว่า 300 คน 

 

 

155 total views, 2 views today