มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.09 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 ณ วัดเสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ชาวชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีการถวายกฐินในครั้งนี้ เพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนบูรณะปฎิสังขรณ์ถาวรวัตถุ และส่งเสริมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ของชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ยอดกฐินสามัคคีนับรวมได้ 942,953.50 บาท

« 1 ของ 2 »

 

 

 

 

374 total views, 2 views today