คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร จัดกิจกรรม “หมอฟันวันเดย์” สัมผัสวิชาชีพทันตแพทย์ 

    ภาพบรรยากาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม “หมอฟันวันเดย์” เพื่อให้น้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกระบวนการเรียนและการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางสำหรับการตัดสินใจศึกษาต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา 

     ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : นทพ.วศิน สุธีกุลนทพ.วิมลรัตน์ ทุ่งทองนทพ.พชร ศิริประพนธ์โรจน์ และแฟนเพจ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

314 total views, 4 views today