คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร สร้างเครือข่ายงานวิจัยและเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีกับแคนนาดา

    ภาพบรรยากาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการบรรยาย เรื่อง Cannabis: Food, Drug or Narcotic? โดยได้รับเกียรติ จาก Professor Dr. Raimar Löbenberg  ของ University of Alberta ประเทศแคนนาดา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านกัญชา, กัญชง, ยา, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง รวมถึงเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีการศึกษาวิจัย กัญชา, กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ให้กับนักวิจัย อาจารย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

518 total views, 1 views today