โครงการแลกเปลี่ยน ณ UANDES ประเทศชิลี

     

    Universidad de los Andes (UANDES) ประเทศชิลีประชาสัมพันธ์โครงการ UANDES 2020 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2563) มีทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว มีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ การบริหารธุรกิจ วิศวกรรม การสื่อสาร การศึกษาและมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ แต่นิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมของประเทศสมาชิก (เนื่องจากม.นเรศวรเป็นเครือข่าย UMAP)

Download เอกสารแนบ 1
Download เอกสารแนบ 2
Download เอกสารแนบ 3
Download เอกสารแนบ 4
Download เอกสารแนบ 5

625 total views, 1 views today