สถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน Chevening Scholarship ประจำปี 2563/2564

      ด้วย สถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน Chevening Scholarship ประจำปี 2563/2564 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการทุนทั่วโลกภายใต้รัฐบาลอังกฤษ โดยในปีนี้มีการสนับสนุนทุนจำนวน 25 ทุน ที่ได้รับคัดเลือกในประเทศไทยซึ่งให้การสนับสนุนทางการเงินเต็มจำนวน โดยผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำและมีประวัติการศึกษาที่โดดเด่น

      ทั้งนี้ สามารถส่งใบสมัครทุนดังกล่าวได้ จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chevening.org

Download เอกสารแนบ

927 total views, 1 views today