นิทานแสนสนุก กับ กิจกรรม “Daytime Stories” กับพี่ๆ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

นิทานแสนสนุก กับ กิจกรรม “Daytime Stories” กับพี่ๆ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

    ปัจจุบัน มีงานวิจัยมากมายรองรับว่า การเล่านิทานให้เด็กเล็กฟัง มีข้อดีที่น่าอัศจรรย์ไม่น้อย โดยเฉพาะด้านส่งเสริมทักษะภาษา ทำให้เด็กรู้จักคำและความหมาย ฝึกฝนการจับประเด็นและวิเคราะห์ สามารถจดจำเรื่องราวเป็นภาพรวม สร้างเสริมจินตนาการ ซึ่งนำไปสู่การสังเกตและเรียนรู้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ การเล่านิทานยังสามารถบ่มเพาะคุณธรรมไปพร้อมๆ กับการสร้างสมาธิ ปูพื้นฐานให้เด็กรักการอ่าน ปลูกฝังให้เป็นคนช่างคิด ช่างถาม และช่างสังเกต เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เด็กเป็นคนฉลาด มีความมั่นใจ และมีความคิดสร้างสร้างสรรค์ตั้งแต่วัยเยาว์

    เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จำนวน 40 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเล่านิทาน Daytime Stories ในโซนกิจกรรมของศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้จัดการสาขา คุณเมธาวี มณีสุขโข และพี่ๆ ทีมงานศูนย์หนังสือจุฬาฯ มาเล่านิทานเรื่องต่างๆ ให้เด็กๆ ฟัง ด้วยเทคนิคต่างๆ สำหรับกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก ซึ่งพี่ๆ ทีมงานศูนย์หนังสือฯ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวด้วยน้ำเสียง สีหน้า ท่าทาง อย่างมีจังหวะสอดคล้องกับตัวละคร กระตุ้นให้เด็กๆ เพลิดเพลินและสนใจกับเรื่องราวต่างๆ เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ถาม-ตอบ เพื่อสะท้อนข้อคิดและแง่มุมต่างๆ จากนิทานเหล่านั้น

    ด้วยเหตุนี้ การเล่านิทานจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาสมองและอารมณ์ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ทุกเวลา ทุกสถานที่ ไม่จำเป็นว่าจะเป็นระหว่างวันหรือก่อนนอน อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่จะสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆ จดจำตราบนานเท่านาน

 

นางสาวบุญมนัสญา สินสุข/ข่าว
นายณัชนพ นามะวงศ์/ภาพ
ดร. สุดากาญจน์ ปัทมดิลก/แปล

 

……………………………………………………………..

 

Fun Stories through Daytime Storieswith CU Book Centre Storytellers

    Many research studies have shown that storytelling provides fascinating effects on kids, especially in terms of language skill development. It makes them know words/meanings, practice analysing/synthesising, memorise stories and encourage their imagination, all of which lead to observe and learn things in daily life. Storytelling also cultivates morality and meditation, including love of reading. Appropriate stories can make children learn to think, ask questions and observe things around, turning them into a smart, confident and creative person.

    To develop such learning skills, 40 students at Naresuan University Demonstration School (Kindergarten and Primary) joined the storytelling activity Daytime Stories in the Kid Zone at Chulalongkorn University Book Centre (NU Branch). The activity was supported by General Manager, Ms. Methawee Maneesookho, teamed up with CU Book Centre staff, to tell many stories to the students. With various storytelling techniques, the children, both in big and small groups, had great fun and joy throughout the activity. The staff also encouraged the students to ask about the stories and share their ideas with them.

    Storytelling therefore is another method that helps develop children’s brain and emotion effectively. It can be easily done anywhere at any time – no matter it is daytime or bedtime. Most of all, telling stories to kids immensely builds up a bond of love in the family and gives them great impression for the rest of their life.

 

Ms. Boonmanutsaya Sinsuk/News
Mr. Natchanop Nammawong/Photos
Dr. Sudakarn Patamadilok/Translation

 

« 1 ของ 2 »

 

697 total views, 3 views today