ม.นเรศวร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 

     มื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 18.00 น. มหาวิทยาลัยนนเรศวร จัดกิจกรรม “น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต”โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ และประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกัน การจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ การขับร้องและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์จากนิสิตภาควิชาดนตรี คณะคณะมนุษยศาสตร์ และพร้อมกันขับร้อง “เพลงรักพ่อ…ไม่มีวันพอเพียง” ประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนธ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

4,594 total views, 3 views today