ปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562  นิสิตกลุ่มคนเอาถ่าน คว้าชนะเลิศ พร้อมเตรียมร่วมแข่งขันต่อระดับประเทศ

     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 กองการวิจัยเเละนวัตกรรม สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดงานปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562  มีนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 8 โครงการ พร้อมทั้งภายในงานมีการจัดการประกวดผลงาน โดยทีมชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทและได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมแข่งขันต่อระดับประเทศในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2562

     สำหรับ นิสิตกลุ่มคนเอาถ่าน มี ผศ.ดร.ตติยา เทพพิทักษ์ ดร.เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว เเละ อ.พัชรวัฒน์ สุริยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อสมาชิก มีดังนี้

     1. นายชุติพงศ์ ทนุการ นิสิต คณะบริหารธุรกิจ ฯ

     2. นายอัษฎา ชัยรัตน์ นิสิต คณะบริหารธุรกิจ ฯ

     3. นายกฤษณะ ตระเพียร นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

     4. น.ส.กุลิสรา ทิพสุภา นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

     5. น.ส.ปานตะวัน กองละคร นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

     6. น.ส.ณัฏฐณิชา ตาวงษ์ นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

     7. น.ส.ธัญวรรณ จีนน้ำใส นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

     8. น.ส.ธัญวรัตน์ บุญสันทัด นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

     9. นายวันจักร จรัสแสงกุลกิจ นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

     10. นายวิเรนทร์ธรณ์ จันทร์นาค นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

     ทั้งนี้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อบูรณาการภูมิปัญญาและวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากับภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น สร้างกระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตดภัณฑ์หรือบริการให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ รวมถึงสามารถให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

     ซึ่งในการเเถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการฯ  มีผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้เเทนจากทางมหาวิทยาลัย, คุณดำหริ ตันเยี่ยน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน หน่วยสถาบันการเงินและชุมชน ภาค 7 ผู้เเทนจากธนาคารออมสิน และ คุณสมพร เส็งพานิช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก 1

ขอขอบคุณ ภาพประกอบ : กองการวิจัยเเละนวัตกรรม สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

361 total views, 3 views today