ร่วมพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกและสวดนพเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคล 

     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 09.00 น.ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังเก่า) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีทำบุญศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยจังหวัดได้อาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป มากระทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้วาราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน เพื่อเสริมดวงสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย    

 

 

350 total views, 1 views today