ร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบ 46 ปี สมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก 

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.สุชาติเมืองแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอำรุง และศาสตราจารย์เกียรติคุณทวีสุขกรรณล้วน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีกับงานครบรอบ 46 ปี สมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ นายกสมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ภายในงานมีแขกผู้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมชินสีห์ ชั้น  3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

     สมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลกมีภารกิจให้การช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีโอกาสในสังคมมากขึ้น  พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้านักเรียน แทงค์น้ำให้โรงพยาบาล และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เด็กพิการ และสถานสงเคราะห์ต่างๆ ตลอดจนบริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ  

 

 

257 total views, 2 views today