งานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 

      วันนี้ 25 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.   พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีกล่าวเปิดงานพร้อมให้ข้อคิดในการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วม  ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร   

      หลังจากนั้น พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภาและศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณราชการ โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อแสดงถึงความรัก ความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการซึ่งเป็นบุคลากรอาวุโสผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์อันทรงคุณค่า และทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น 

« 1 ของ 2 »

 

 

683 total views, 1 views today