ม.นเรศวร จับมือ กองบังคับการตำรวจภูธร จ.พิษณุโลก ร่วมสร้างนวัตกรรม เพื่อความปลอดภัยทางถนน 

      เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และ กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสังคมศาสตร์ และเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการบริการจัดการและการบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ลดความเสี่ยงในการเดินทางที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดบนท้องถนน อีกทั้งเพื่อนำแนวคิดเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลคดีจราจร ความเสี่ยงในการทำผิดซ้ำ และการติดตามประเมินผลมาตรการฟื้นฟูจากการกระทำผิดต่อไป ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

822 total views, 1 views today