ม.นเรศวร พร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2561 ระดับสถาบัน

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี พร้อมด้วย พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมาวิทยาลัยนเรศวร  ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เนื่องในโอกาสเดินทางมาประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2561 ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2562 โดยใช้เกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

244 total views, 1 views today