อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร เริ่มยกเสาเอกแล้ว

    ภาพบรรยากาศ การประกอบพิธียกเสาเอก อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในพิธีฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ทั้งหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.20 น. ที่ผ่านมา

« 1 ของ 2 »

303 total views, 1 views today