โครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์

    วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องปราบไตรจักร 33 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแนะนำข้อมูลในด้านการศึกษา อาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจของนิสิตเกี่ยวกับการเตรียมตัวหางาน และการเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความรู้ในหัวข้อ “การออมและการจัดการภาษี”

    นอกจากนั้น ยังมีหัวข้อการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่าที่น่าสนใจ อาทิ “ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศ”และ“การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาด้านนักเขียนและนักแปล” ปิดท้ายด้วย “การประยุกต์ความรู้จากการเรียนไปใช้ในการทำงานในฐานะครูผู้สอนและศิลปิน”

 

ขอบคุณภาพจากคณะมนุษยศาสตร์

203 total views, 1 views today