ม.นเรศวร ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม 

    เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงพระราชทานมามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 400 ชุด โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพพระราชทาน พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด  

    โอกาสนี้ ทีมบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร และนายประจิตน์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ณ วัดนาขุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

News : 0483 

209 total views, 1 views today