รพ.มน. คณะแพทยศาสตร์ ระดมกำลังร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  

    เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น.  ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบสิ่งของยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในโครงการ ม.นเรศวร รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนของคณาจารย์ บุคลากร ผู้รับบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้มอบ 

    สำหรับสิ่งของที่ได้รับการบริจาคประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง เวชภัณฑ์ยา น้ำดื่ม ผ้าอนามัย ยากันยุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงมือ เทียนไข ไฟแชค  ขนม และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท   

    ทั้งนี้ทีมศิษย์เก่าอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งความห่วงใยและกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมส่งมอบน้ำดื่ม และอาหารแห้ง จากการเปิดรับสิ่งของที่ได้รับการบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร, สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร, ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

759 total views, 1 views today