ธารน้ำใจจาก ม.นเรศวร ส่งความห่วงใย ถึงพื้นที่ประสบภัย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562  ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร  นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายรุ่งรัตน์ พระนาค ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วยนิสิตจิตอาสา  บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ร่วมมอบสิ่งของที่ได้รับการบริจาค ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มจำนวน 300 แพ็ค  ยาสามัญประจำบ้าน และของใช้ส่วนตัว ณ ที่ว่าที่การอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1รถหกล้อ โดยมีนายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง เป็นผู้รับมอบ

    หลังจากนั้น ได้เดินทางไปมอบข้าวกล่องจำนวน 360 กล่องพร้อมน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้ถึงมือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่หมู่ที่ 2 และ 14 ต.วังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยในพื้นที่ดังกล่าวยังมีปริมาณน้ำท่วมสูง การเดินทางค่อนข้างลำบาก ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางออกไปข้างนอกหมู่บ้านได้

    ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งมหาวิทยาลัยเนรศวรขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน  ทุกธารน้ำใจที่ส่งต่อถึงผู้ประสบภัย ขอบคุณทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุน, ขอบคุณภาคประชาชนที่มาร่วมสบทบ ได้แก่คุณปิยะวัฒน์ วงศ์เมืองแก่น, คุณชัยนาม ไชยทิง ให้ความอนุเคราะห์รถขนของ ตัวแทนบุคลากร และนิสิตจิตอาสาทุกท่าน มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุกภาคส่วน และผู้ประสบภัยทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว

 

 

5,461 total views, 1 views today