การวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO SEARCA) ประเทศฟิลิปปินส์ เสนอทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

        ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO SEARCA) ประเทศฟิลิปปินส์ เสนอทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 – 2564 ให้แก่ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครต่างๆ ได้ที่เว็บไซด์ http://searca.org/index.php/scholarship/graduate-scholarship โดยขอให้ส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

342 total views, 1 views today