ม.นเรศวร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ ปี 2562”  

     วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ลานกิจกรรม เอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

     ดยภายในงานวันแม่แห่งชาติ มีการจัดกิจกรรม “พระคุณของแม่”บรรยายโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมตอบแทนพระคุณแม่ โดยมีตัวแทนนิสิตมอบดอกไม้พวงมาลัยให้กับแม่จำนวน 11 คู่ พร้อมการบรรเลงเพลงอิ่มอุ่น และขับร้องประสานเสียง โดยอาจารย์และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ การถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 

     ทั้งนี้ตัวแทนนิสิตมอบดอกไม้พวงมาลัยให้กับแม่ ในกิจกรรมตอบแทนพระคุณแม่   ได้แก่ 

     1.นายนพรุตน์ ไกรกิจราษฎร์ ประธานสภานิสิต และคุณแม่บุญนาค ครีบผา 

     2.นายอนุชา อินชู นายกองค์การนิสิต และคุณแม่ลัดดาวัลย์ ปานขลิบ 

     3.นายทัศนัย กัญญาประสิทธิ์ นิสิตยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปี 2561และคุณแม่ศรีนวล กัญญาประสิทธิ์ 

     4.นางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง นิสิตรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 และคุณแม่บรรจบ ดีเรือง 

     5.นายศราวุธ สุดงูเหลือม นิสิตโครงการลูกพระฆเนศ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม และคุณแม่สุรีย์ สุดงูเหลือม 

     6.นางสาวกัญญาณัฐ คำศรีสังค์ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีน ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณแม่ชิราพรรณ คำศรีสังค์ 

     7.นายณัฐเมธา จันทร์กำเหนิด นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย ทุนกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และคุณแม่ยุพาพันธ์ จันทร์กำเหนิด 

     8.นายตรีทศเทพ อินทร์นา  นิสิตทุน 1 อำเภอ 1ทุนการศึกษา และคุณแม่นันทนา อินทร์นา 

     9.นาวสาวณัฐสรา สิริวราวุธ นิสิตทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และคุณแม่พัฒน์นรี สิริวราวุธ 

     10.นางสาววรรณชา บุตรคำ เยาวชนดีเด่น จ.พิษณุโลก ประจำปี2562 และคุณแม่จำปี พูลเพิ่ม 

     11.นางสาวพรนัชชา สายสินธุ์ เยาวสตรีไทยดีเด่น พ.ศ.2562 และคุณแม่ขนิษฐา สายสินธุ์ 

« 1 ของ 2 »

 

267 total views, 1 views today