ม.นเรศวร เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  “ป่าสวยพฤกษศาสตร์ไม้หายาก” 

     วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 จัดกิจกรรม จัดกิจกรรมปลูกป่า “ป่าสวยพฤกษ์ศาสตร์ไม้หายาก” ณ หลังอาคารโภชนาคาร 2 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     โดยการจัดกิจกรรมปลูกป่า “ป่าสวยพฤกษ์ศาสตร์ไม้หายาก” ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ไม้หายากจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 เป็นจำนวน 150 ต้น 16 ชนิด อาทิ พยุง มะค่าโมง ราชพฤกษ์ ตาเสือ ยางนา อินทนิลตะเคียนทอง ฯลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ช่วยรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความสมดุลและยั่งยืน ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่ และร่วมฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความชุ่มชื้น เพิ่มออกซิเจนในอากาศ และลดสภาวะโลกร้อน 

« 1 ของ 2 »

792 total views, 2 views today