ครบรอบ 29 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แพทย์ พยาบาล บุคลาการทางการศึกษาและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมพิธีครั้งนี้จำนวนมาก โดยในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรดีเด่นประเภทต่างๆ ผู้เกษียณอายุราชการ รวมถึงผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย นอกจากนั้นยังจัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อสมทบเงินเข้า โครงการ “บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรคืนถิ่น” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ครบรอบ 29 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

« 3 ของ 3 »

News_0414

8,486 total views, 3 views today