ทุนการศึกษา Mercer Mettl Scholarship for Emerging Leaders 2019

      ด้วย บริษัท Mercer Mettl ประเทศอินเดีย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Mercer Mettl Scholarship for Emerging Leaders 2019 ซึ่งเป็นการค้นหาผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพิเศษที่จะเป็นผู้นำทางธุรกิจในอนาคต โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3 ทุน คัดเลือกจากทุกประเทศทั่วโลก จะได้รับทุนการศึกษา เป็นเงิน 2,000 ดอลล่าห์สหรัฐ ซึ่งสามารถนำไปเป็นทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ หรือค่าที่พัก ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว ขอได้โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ตามเอกสารแนบ และสมัครได้โดยตรงที่ https://xathon.mettl.com/event/scholarship-for-emerging-leaders-2019 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

785 total views, 3 views today