อิ่มบุญ อิ่มใจ “ตักบาตรพระ 300 รูป รวมใจ ต้อนรับนิสิตใหม่ ลูกพระนเรศ” 

 

     วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2562  เวลา06.00น. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระ 300 รูป รวมใจ ต้อนรับนิสิตใหม่ลูกพระนเรศ  พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ณ บริเวณหน้าหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสต้อนรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ด้วยการสร้างบุญกุศลร่วมกัน 

     การทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวพุทธ ที่เป็นการอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนา หล่อหลอมให้ชาวพุทธเป็นคนเอื้ออารี มีน้ำใจ รู้จักการเสียสละ  อีกทั้งนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ยังได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรร่วมกันในงานบุญใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตใหม่ในการศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย 

« 1 ของ 2 »

269 total views, 1 views today