ประกาศผลการประกวด ภาพถ่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร “คิดถึงมอนอ”

 

      คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร “คิดถึงมอนอ” ได้ดำเนินการตัดสินฯ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสุพรรณฯ 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จนได้ภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว
      ในระหว่างนี้ ทางคณะผู้จัดฯ จะดำเนินการมอบรางวัลให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 ท่าน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ในเวลา 17.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายฯ ดังกล่าว กว่า 200 ภาพ ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 


************************


      ข้อมูลโครงการ: มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อ “คิดถึงมอนอ” ขึ้น ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินภาพจากผู้สนใจส่งเข้าร่วมประกวดฯ จำนวนมาก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณฯ 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกและที่ส่งเข้าประกวดมาเป็นคลังภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเผยแพร่, หนังสือภาพ (Photo Book), จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย และใช้ประโยชน์ในโอกาสงานสถาปนา 29 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร และโอกาสอื่นๆ ต่อไป

************************


รางวัล ในรายการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร “คิดถึงมอนอ”

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รางวัลชมเชย 7 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล

6,654 total views, 1 views today