รับสมัครกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทคณะ และประเภททั่วไป

: :  เอกสารประกอบการรับสมัคร  : :

 

ประกาศรับสมัครกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทคณะ และประเภททั่วไป

 

ใบสมัครเป็นกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทคณะ และประเภททั่วไป

 

ปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทคณะ และประเภททั่วไป

 

ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ.2560

 

162 total views, 9 views today